AKTUALNO?CI arrow HUFIEC arrow w?adze
 
W?adze Hufca Drukuj E-mail

Komenda Hufca

e-mail; rozkazy; dokumenty;

hm Ryszard Gacek - komendant hufca
hm. Joanna Skupi?ska HR - zast?pczyni komendanta ds. kszta?cenia
phm. Bernard Mo?o? - skarbnik hufca
phm. Alicja Gacek - cz?onek komendy ds. pozyskiwania ?rodków
pwd. ?aneta Wojciechowska HR - cz?onkini komendy ds. programowych
hm. Zbigniew Pawe? Skupi?ski HR - cz?onek komendy ds. organizacyjnych i pracy z kadr?

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Barbara Matu?a HO - przewodnicz?ca KRH
pwd. Mateusz Kowal HO - zast?pca przewodnicz?cej KRH
pwd. Joanna Matu?a HO - sekretarz KRH

Hufcowy S?d Harcerski

hm. Anna Filipow - przewodnicz?ca HSH
hm. Józef Fili?ski - cz?onek HSH
hm. Zdzis?aw Pietracha - cz?onek HSH

 

 
Menu serwisu
AKTUALNO?CI
1% DLA HARCERZY
HUFIEC
KONTAKT
FACEBOOK
........
PORADNIK harcerski
DLA DRU?YNOWEGO
GALERIA
KSI?GA GO?CI
........
POBIEROWO on-line
NAMIOT

zgłoś problem

Dostep do panelu administracyjnego Administrator